Hartelijk welkom op de site van Sonoy!

 

Restaurant Sonoy is met ingang van 1 juli 2013 definitief gesloten.

Dit in verband met de bouwkundige problemen van de Poldertoren, waarin het restaurant was gevestigd. De gemeente Noordoostpolder (de verhuurder) heeft besloten de Poldertoren niet meer te verhuren, waarna wij in goed overleg met de gemeente de exploitatie hebben beëindigd.

Sonoy blijft als naam van mijn nieuw op te zetten bedrijf bestaan. Momenteel ben ik druk bezig om de nieuwe onderneming vorm te geven. De website zal blijven bestaan, net zoals de naam Sonoy.

In de komende weken ga ik de website aanpassen en vernieuwen naar de nieuwe situatie.

Ik nodig u van harte uit om binnenkort opnieuw deze site te bezoeken!

Met culinaire groet,

Paul van Staveren